حمید اشرف

تارنمای سمینار

بهروز ارمغانی

behruz-armaghani
 

تماس با سمینار

Seminar.hamidashraf@gmail.com

facebook.com/profile.php?id=100012465163032

telegram.me/yadman40

آیا مبارزه چریکی موفق بود؟

سخن فرخ نکهدار در سمينار حميد اشرف آیا مبارزه چریکی موفق بود؟ با سلام و با قدردانی از برگزار کنندگان،…

چریک های فدائی خلق و مبارزه توده ای روشنفکری ـ دانشجوئی

سخنان مهدی فتاپور در سمينار حميد اشرف چریک های فدائی خلق و مبارزه توده ای روشنفکری ـ دانشجوئی در سالهای اواخر دهه…

سخنان شمسی شفيع در سمينار حميد اشرف

۸ تیر روزی است که در تاریخ جنبش چپ ایران جاودانه شد. روزی که صياددان مرگ ۹ تن از بهترین…

گزارش هيئت برگزارکننده از سمينار

چهلمین سالگرد جان باختن حمید اشرف و گروهی از موثرترین کادرهای سازمان چریک های فدائی خلق ايران و چهل و پنجمين سال…